Aktuality

Aktuality

Zahájení rekonstrukce sociálních zařízení v hlavní budově Polikliniky Otrokovice

Již koncem tohoto týdne začnou práce na rekonstrukci sociálních zařízení v hlavní (A) budově Polikliniky Otrokovice. Rekonstruovat se budou sociální zařízení jak pro veřejnost, tak pro personál. Práce budou probíhat v několika etapách, začneme ve 3. a 4. NP. Během první fáze prací bude veřejnost mít možno používat WC ve 2.NP a v 5.NP. Děkujeme tímto za Vaše pochopení pro omezení, které s sebou tyto práce, prováděné za chodu polikliniky, přinesou. Provoz ordinací lékařů by neměl být rekonstrukcemi sociálních zařízení zásadněji dotčen.