Aktuality

Aktuality

Rekonstrukce sociálních zařízení v hlavní budově Polikliniky Otrokovice

Dnem 19.2. začaly práce na 2. etapě rekonstrukce sociálních zařízení v hlavní (A) budově Polikliniky Otrokovice. Rekonstruují se sociální zařízení jak pro veřejnost, tak pro personál. Během této fáze prací bude veřejnost mít možno používat WC ve 3., 4. a 5. NP. WC pro imobilní v 1.NP (vstup na Euroklíč) zůstane nyní v provozu. Děkujeme tímto za Vaše pochopení pro omezení, které s sebou tyto práce, prováděné za chodu polikliniky, přinesou. Provoz ordinací lékařů by neměl být rekonstrukcemi sociálních zařízení významněji dotčen.