Aktuality

Napsali o nás

Otrokovické noviny 10/2020 – Městskou polikliniku čekají další zásadní změny

Městkou polikliniku Otrokovice čeká během následujících let několik významných změn. Jednou z těch zásadních je oddělení zdravotnických služeb od komerčních prostor. Aktuálně v objektu probíhá  rekonstrukce sociálních zařízení, připravuje se také navýšení parkovací kapacity v lokalitě polikliniky.

V budově městské polikliniky lze najít celou řadu služeb, ne jenom zdravotnických. Návštěvníci mohou využít například sociální služby, navštívit některou z pojišťoven, kadeřnictví, kosmetiku, masáže, realitní kancelář a další.  V některých případech se komerční subjekty nacházejí přímo vedle prostor, kde ordinují lékaři.

A právě tato situace by se měla změnit. „Stávající uspořádání polikliniky je nevyhovující, a to hned ze dvou důvodů. První je spíše lidský. Člověk, který jde navštívit lékaře se zdravotním problémem, má úplně jiné starosti než člověk, který jde například k holiči. Druhý problém je zásadní, a na tuto věc byla poliklinika opakovaně upozorňována i ze strany krajské hygieny. Stávající uspořádání v některých částech polikliniky totiž porušuje Vyhlášku č. 92/2012 Sb., která mimo jiné říká, že zdravotnické zařízení musí z hlediska stavebně technických požadavků na prostory a jejich funkční a dispoziční uspořádání umožňovat funkční a bezpečný provoz a tvořit provozně uzavřený a funkčně provázaný celek,“ vysvětlil místostarosta města Ondřej Wilczynski, který má v kompetenci zdravotnictví.

V praxi by to znamenalo, že lékaři budou soustředěni do jedné či dvou budov, obchody a další komerční subjekty pak budou v ostatních budovách. „Jde však o dlouhodobější proces, který nelze provést ze dne na den. V každém případě chceme dál v budově polikliniky nabízet i tyto komerční služby. Nikdy tomu jinak ani nebylo,“ podotkl dále Wilczynski.

Aktuálně se poliklinika připravuje na několik projektů. Prvním z nich je rozšíření parkovacích míst v okolí budovy, a to o více než 60 stání. Stavební práce by měly začít letos na jaře. Náklady bude hradit město, jemuž pozemky kolem polikliniky patří.  Od ledna se také rekonstruují sociální zařízení v hlavní budově. „Odhadovaná cena projektu se pohybuje kolem šesti milionů korun. Tato investice bude plně hrazena z vlastních zdrojů polikliniky,“ upřesnil jednatel polikliniky Pavel Javora.

Hlavním zdrojem příjmu polikliniky jsou pronájmy. „Vzhledem k odchodu jednoho z největšího nájemců, kterým byla společnost Moravia Dent, došlo samozřejmě i k poklesu příjmů. Nicméně, snažíme se tuto ztrátu eliminovat mimo jiné tím, že neustále hledáme nové nájemce. Již v letošním roce začala v objektu působit nová kosmetička, připravuje se zde také centrum výživového poradenství a do konce letošního roku zde začne působit lékař v oboru rehabilitace. Aktuálně vedeme jednání také s dalšími zájemci. Rovněž se nám podařilo uzavřít novou nájemní smlouvu s provozovatelem lékárny, společností BENU Česká republika. V nové smlouvě byly pro polikliniku vyjednány lepší finanční podmínky. Nájemné na prvních pět let zaplatí BENU dopředu, poliklinika tak díky tomu získá jednorázově sedm a půl milionu korun, které bude moci více investovat do obnovy a modernizace, a tedy zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb“ vyjmenoval dále Javora.

Vzhledem k výpadku příjmu z nájmu a plánovaným investicím bude letošní hospodářský výsledek polikliniky ve ztrátě. „Ta by se měla pohybovat kolem 1,5 milionu korun. Pokud bychom se však podívali do minulosti, tak například v roce 2018 byl hospodářský výsledek polikliniky ve ztrátě ve výši 5,4 miliónu korun. Loni dosahovala ztráta polikliniky 2,4 milionu korun. Poliklinika je však i přes tyto ztráty nadále soběstačný subjekt a není pravda, že by tyto ztráty platilo město Otrokovice, to je nesmysl. Současný stav finančních prostředků polikliniky ničemu takovému nenasvědčuje,“ zhodnotil závěrem místostarosta Wilczynski.

Šárka Šarmanová, Otrokovické noviny