Rozhovor s MUDr. Robertem Náplavou, Ph.D. (Centrum srdce a cév)

Rozhovory s lékaři

Rozhovor s MUDr. Náplavou, Ph.D.

Rozhovor s MUDr. Náplavou, Ph.D.

Pane doktore, jak dlouho působí Centrum srdce a cév na otrokovické poliklinice?

Naše ambulance zde působí od roku 2010.

Kromě Otrokovic působíte v Kroměříži. Proč jste zvolil zrovna otrokovickou polikliniku?

Když jsem ještě pracoval v KNTB  ( Krajské nemocnici T. Bati ) ve Zlíně,  tak jsem měl mnoho pacientů z regionů Valašska a Slovácka. Otrokovice jsou místem, kde vnímám optimální napojení všech tří základních regionů Zlínského kraje … spojení Valašska, Slovácka a Hané. Kromě toho jsou Otrokovice velmi dobře dopravně dostupné.  Navíc ve Zlíně je kardiologů dost, takže Otrokovice byly jasnou volbou.

Na jaké problémy se specializujete?

Jak vyplývá z názvu, je to hlavně kardiologie a angiologie.

Jezdí k vám pacienti jenom ze Zlínska nebo i z širokého okolí (např. i ze zahraničí)?

Naše pracoviště je otevřené všem. I když převažují pacienti z okolí, jezdí k nám i lidé z větší dálky, především z oblastí Valašska a Slovácka.

Čím se odlišujete od jiných center?

Jsme především komplexní pracoviště a snažíme se většinu problémů pacienta řešit na jednom místě. Na rozdíl od jiných pracovišť nejsme uzavřeni v mikrosvětě ambulantního pracoviště, ale stále pracujeme v nemocnicích a podílíme se na akutním provozu nemocnic. Já například každý čtvrtek sloužím na kardiologické klinice ve FN Olomouc a můj kolega v KNTB ve Zlíně.

Myslíte si, že se lidé začali více starat o zdraví svého srdce?

Myslím, že ano, stále více lidí sportuje a více se hýbe.

Co všechno má na srdce a cévní systém negativní vliv?

Hlavně kouření a nedostatek přirozeného pohybu, který vede k obezitě a dalším metabolickým následkům, cukrovce.

S jakými klinikami spolupracujete a konzultujete některé případy i se zahraničními kolegy?

Pro naši práci potřebuji velmi úzkou spolupráci s klinickým pracovištěm. V regionu spolupracuji s nemocnicí v Kroměříži a ve Zlíně.  Velmi úzce pak spolupracuji především s kardiologickou klinikou ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Musím se zeptat i na současnou covidovou pandemii. Hodně se v souvislosti s tím hovoří o tom, že přibude kardiologických pacientů. Je tomu skutečně tak a projevilo se to už i ve vaší ordinaci?

V současné době bych řekl, že velká část našich pacientů již covid-19 prodělala.  Pacienti mají často bohužel dlouhodobé nespecifické příznaky ( například bolesti dolních končetin, únavový syndrom, dechové potíže). Poškození srdce je naštěstí velmi vzácné!

Nikdy jsem neměla možnost hovořit s kardiologem (musím to zaťukat), proto, když mám tu možnost, tak mi to nedá, abych se na to nezeptala. Existuje z lékařského hlediska skutečně něco jako zlomené srdce?

Syndrom „zlomeného srdce“ existuje. Jedná se o velmi vzácné onemocnění , které se projevuje jako infarkt myokardu a v odborných kruzích je spíše známo jako Tako-tsubo kardiomyopatie.  Naštěstí toto onemocnění je relativně benigní a dochází obvykle k plné restituci funkce levé komory srdeční , má dobrou prognózu.

Mám poslední otázku. Co vy sám děláte pro zdraví vašeho srdce?

Snažím se udržet váhu a aktivně odpočívat. Ročně ujedu na kole asi  7000 km.

 

Rozhovor s MUDr. Náplavou, vedla Šárka Šarmanová, šéfredaktorka Otrokovických novin