Rozhovor s MUDr. Jozefem Masarykem

Rozhovory s lékaři

Rozhovor s MDDr. Jozefem Masarykem, MPH

Rozhovor s MDDr. Jozefem Masarykem, MPH

MDDr. Jozef Masaryk: Spolupracujeme s vybranými laboratořemi, které jsou schopné zhotovit kvalitní protetické náhrady s nízkými náklady

Od května začala v budově Městské polikliniky Otrokovice fungovat nová ordinace MDDr. Jozefa Masaryka, který se specializuje na výrobu snímacích zubních náhrad. Podle MDDr. Masaryka bude veškerá péče plně hrazena ze zdravotního pojištění, a tedy pro pacienty zcela zdarma.

Co vás vedlo k tomu otevřít si ordinaci v Otrokovicích?

Ordinace v Otrokovicích je jednou z více plánovaných ordinací určených na pomoc lidem, kteří potřebují zhotovit snímací zubní náhrady. Jde o pilotní projekt naší společnosti s cílem odlehčit práci zubním lékařům a rehabilitovat chrup bezzubým pacientům.

Přijímáte nové pacienty a kolik jste jich schopni přijmout?

Nové pacienty přijímáme. Vzhledem k specifičnosti a zaměření ordinace budeme schopni registrovat a sanovat nové pacienty s potřebou vyhotovení zubní náhrady. A jsme schopni přijmout neomezený počet pacientů.

Jaké služby svým pacientům poskytujete?

Naše ordinace je primárně zaměřena na zhotovování snímacích zubních náhrad, registraci bezzubých pacientů, kteří již snímací náhrady mají a potřebují mít lékaře vždy k dispozici pro případné opravy snímacích náhrad. Dále tyto služby nabízíme domovům pro seniory s ležícími pacienty, kteří se nemohou dostavit do zubní ordinace a potřebují zhotovení nových zubních náhrad, případně opravy starých.

Zmínil jste se, že vaše služby mohou využít i imobilní pacienti. Znamená to tedy, že přijedete i za nimi?

Ano. Jsme schopni zorganizovat sanaci a zhotovení náhrad přímo na lůžku pacienta po předchozí domluvě s kterýmkoliv domovem pro seniory či domovem seniorů se zvláštním režimem.

Vzhledem k akutnímu nedostatku stomatologů si určitě spousta čtenářů bude klást otázku, zda poskytujete i běžnou stomatologickou péči?

V této ordinaci běžnou stomatologickou péči poskytovat nebudeme, péče o ozubený chrup je časově náročná. Touto ordinací chceme alespoň trochu vypomoct řešit problém s nedostatkem zubní péče a pomoct těm, kteří zubní náhrady nemají, případně mají zubní náhrady staré či nevyhovující.

S jakými zdravotními pojišťovnami spolupracujete?

Spolupracujeme se všemi zdravotními pojišťovnami.

 Jsou všechny vaše služby plně hrazeny ze zdravotního pojištění, a tedy i zdarma?

Vstupní vyšetření, pravidelné kontroly, ordinační úpravy snímacích náhrad a vyhotovení náhrad jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Nabízí se otázka, jak je možné, že výroba zubních náhrad ve vaší ordinaci je plně hrazena z pojištění, kdežto u jiných stomatologů tomu tak není?

Spolupracujeme s vybranými protetickými laboratořemi, které jsou schopné zhotovit kvalitní snímací protetické náhrady s nízkými náklady. Pacientům můžeme rovněž poskytnout fixní nebo snímací protetické práce kotvené na kostních implantátech, které zatím poskytujeme v naší hlavní ordinaci v Napajedlech.

Jak dlouhá je objednací doba?

Aktuální objednací doba je krátká, díky dobré organizaci a efektivitě práce máme objednací termíny na vstupní vyšetření pouze 1 měsíc.

Ve kterém patře vás pacienti najdou a jaké jsou ordinační hodiny?

Pacienti nás najdou v budově polikliniky Otrokovice v 6. patře, ordinovat zde budeme každý čtvrtek od 13 do 18 hodin. Služby pro domovy seniorů a domovy se zvláštním režimem nabídneme po individuální domluvě.

Foto_MDDr. Masaryk